ระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ในการแสวงหาวัคซีนที่ก่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีนักวิจัยได้ให้ความสำคัญกับการระบุและกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีชนิดหนึ่งที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ เหล่านี้แอนติบอดีในวงกว้าง neutralizing หรือ bnAbs เกิดขึ้นตามธรรมชาติในประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีคน แต่พวกเขาพัฒนาสายเกินไปที่จะมีประสิทธิภาพนาน Continue reading “ระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี”