News Update

Category: news

การพิจารณาคดีในเมืองอินชอน

อาจเป็นรายงานที่สำคัญและมีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำกำลังเผชิญหน้ากันที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้เพื่อดูว่าอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 องศาเซลเซียสในศตวรรษนี้หรือไม่ โลกได้ผ่านการแผ่รังสีหนึ่งองศาแล้วเมื่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1850 Continue Reading →

October 1, 2018     0 Comments